Инклузија, Посветеност, Одговорност

ПРЕДУЧИЛИШНА
ПРОГРАМА

Низ нашата прогресивна предучилишна програма кај вашето дете на возраст од 4 до 5.5 години, ќе се развијат неговите когнитивни, социјално-емоционални и физички карактеристики.

Дознај повеќе

ПРЕДУЧИЛИШНА
ПРОГРАМА

Низ нашата прогресивна предучилишна програма кај вашето дете на возраст од 4 до 5.5 години, ќе се развијат неговите когнитивни, социјално-емоционални и физички карактеристики.

Дознај повеќе

ОСНОВНО
ОБРАЗОВАНИЕ

Следејќи ги најновите трендови во образованието Максимилијан имплементира највисоки стандарди во меѓународната програма за основно образование.

Дознај повеќе

ОСНОВНО
ОБРАЗОВАНИЕ

Следејќи ги најновите трендови во образованието Максимилијан имплементира највисоки стандарди во меѓународната програма за основно образование.

Дознај повеќе

ГИМНАЗИСКО
ОБРАЗОВАНИЕ

Програмите се внимателно дизајнирани и прогресивни, овозможувајќи им на учениците од 14 до 19 годишна возраст, јасно трасирана патека до успех на академско и професионално ниво.

Дознај повеќе

ГИМНАЗИСКО
ОБРАЗОВАНИЕ

Програмите се внимателно дизајнирани и прогресивни, овозможувајќи им на учениците од 14 до 19 годишна возраст, јасно трасирана патека до успех на академско и професионално ниво.

Дознај повеќе

Mеѓународно Училиште Максимилијан е светско IB училиште. IB светските училишта имаат заедничка филозофија и тоа посветеност на постојано подобрување на целокупниот образовен процес и креирање на икнлузивна средина составена од ученици кои споделуваат моќна визија за подобро општеество.

Кучни Факти За Училиштето

јазик на изведување на наставата: Англиски

број на ученици во паралелките: 10

возраст на ученици во училиштето: 5-18

застапеност на преку 20 националности

ЈАЗИЦИ КОИ ШТО СЕ ИЗУЧУВААТ: АНГЛИСКИ, МАКЕДОНСКИ,ФРАНЦУСКИ, ГЕРМАНСКИ И МАЈЧИН ЈАЗИК НА УЧЕНИЦИТЕ

ШТО ИМААТ ДА КАЖАТ РОДИТЕЛИТЕ ЗА НАС

ШТО ИМААТ ДА КАЖАТ РОДИТЕЛИТЕ ЗА НАС

Ден во Максимилијан

Искусете ден во меѓународно училиште Максимилијан.

За нас

Ние обезбедуваме место за учење и живеење.

Контакт

Обезбедете најдобро образование за вашето дете.

Кариера

Дали сакате да бидете дел и да работите во Максимилијан?

“ЕДУЦИРАЈТЕ ГИ ДЕЦАТА ЗА ДА НЕ БИДЕ ПОТРЕБНО ДА ГИ ЕДУЦИРАТЕ ВОЗРАСНИТЕ.” - АБРАХАМ ЛИНКОЛН