Ден во Максимилијан

училишниот ден започнува во 8:30

Денот започнува со ентузијазам додека учениците пристигнуваат, поздравени од нашиот пријателски персонал. Нашата училишна заедница е хетерогена, со ученици од целиот свет, создавајќи глобална атмосфера која промовира културна размена и разбирање. Како што ѕвони утринското ѕвонче, учениците се упатуваат кон своите училници, подготвени да го започнат денот исполнет со знаење и креативност.

ИНТЕРАКТИВНА НАСТАВА

Академската извонредност е во сржта на нашата мисија. Нашите посветени наставници, кои постојано инвестираат во нивниот професионален развој, ги водат учениците низ ригорозна наставна програма. Наставата се изведува на англиски јазик, а ние им обезбедуваме поддршка на оние кои имаат послаби познавања од јазикот. Учениците работат во паралелки од 10 ученика, што овозможува индивидуализиран пристап кон учењето.

ВРЕМЕ ЗА РУЧЕК

Семејство како заедницата и пријателските интеракции се
важни за сите во Максимилијан. Ова социјално опкружување го збогатува нашиот заеднички живот во рамките на нашето Максимилијан семејството. За ручек, учениците имаат избор од висококвалитетно, здраво, сезонско мени подготвено од нашите професионални партнери.

 

ЗАВРШУВАЊЕ НА НАСТАВАТА И СЛОБОДНИТЕ АКТИВНОСТИ

Како што завршува училишниот ден, учениците заминуваат со чувство на постигнатост. Тие носат дома не само академско знаење, туку и поширока перспектива на светот. Пријателствата што ги создадаваат и искуствата што ги споделуваат придонесуваат за нивниот личен раст.