Logo Loading

Enter your keyword

Основно образование

}

МЕЃУНАРОДНА ПРОГРАМА

Следејќи ги најновите трендови во образованието Максимилијан имплементира највисоки стандарди во меѓународната програма за основно образование.
Програмата е поделена на два дела:
1. Основно образование 1
2. Основно образование 2
.
Времетраење на наставата

- Наставата започнува во 08:30
- Наставата завршува во 14:45

Дрес код

Задолжителни училишни униформи

Учебници

Секој ученик има обврска да ги набави книгите од училиштето. Во секој сет се вклучени и единствени кодови за пристап до е-библиотеката.

Кодекс на однесување

При потпишување на договорот за упис на ученици, сите родители добиваат Кодекс на однесување што мора да се почитува.