Logo Loading

Enter your keyword

post

}

П Р О М О Т И В Н О ! ТРАНСФЕР НА УЧЕНИЦИ И СТИПЕНДИИ ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 г.

П Р О М О Т И В Н О !
ТРАНСФЕР НА УЧЕНИЦИ И СТИПЕНДИИ ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 г.
10 СТИПЕНДИИ од 70-100 % од цената на школарината за трансфер на ученици во период од 16.10.до 01.11.2017 година.
10 СТИПЕНДИИ: 50% од цената на школарината за трансфер на ученици на полугодие