Logo Loading

Enter your keyword

post

}

ПРЕДУЧИЛИШНА ПРОГРАМА

“ЕДУЦИРАЈТЕ ГИ ДЕЦАТА ЗА ДА НЕ БИДЕ ПОТРЕБНО ДА ГИ ЕДУЦИРАТЕ ВОЗРАСНИТЕ.”
АБРАХАМ ЛИНКОЛН

Низ нашата прогресивна предучилишна програма кај вашето дете ќе го развие неговиот когнитивен, социјално-емоционален и физички развој. Програмата обезбедува самостојно истражување, учење, текстови и книги, учење преку креативни искуства и специјални активности за деца кои се на возраст од 4 до 5.5 години. Постојат можности за поттикнување на нивната одговорност и стекнување лидерски вештини, набљудување и соработка.

Предучилишните програми обезбедуваат рано детско образование и грижа за децата, како и помош да развијат вештини кои ќе им помогнат во понатамошното образование.

Нашата филозофија на работа се заснова на “4С’’ принципите: критичко размислување, креативност, соработка и комуникација, преку помош на децата во пронаоѓање на одговори. Програмата изобилува со читање на секвенцијален начин, развој на математички вештини и концепти низ значајни искуства со конкретни предмети, слики и употреба на математичките симболи. Тие добиваат можности за слобода на изразување преку нашата уметничка програма, создавање свои дела, наука и преку бројни експерименти.

preschool-graduation-ceremonies1

Наставниците во предучилишната програма ги стимулираат учениците низ спонтани и реципрочни интеракции. Тие се повисоко рангирани, повеќе координирани и со поголемо внимание : Станува збор за четири годишни деца и нивните карактери само што почнуваат да се развиваат. Четири годишните ученици почнуваат да развиваат чувство за хумор во коешто ќе уживаат преку кажувањето на шеги. Ова е периодот кога тие се запознаваат со нивните невидливи пријатели како и со замислени игри. Тие исто така ќе започнат да кажуваат ‘мали’ лаги во насока да се заштитат од влегување во неволја. Бидете подготвени за множество од мали тестови, ќе започнат да кажуваат и да прават работи само за да го задржат вашето внимание. Исто така впечатливо за оваа годишна група е тоа дека се наметнуваат себеси, поставувајќи се себеси како мали шефови. Играта станува омилено поминување на времето. Се разбира, секогаш е важно да се разбере дека децата се развиваат во различни фази.

Во нашата предучилишна програма, нудиме интегриран пристап со реални животни содржини, значајни искуства и можности за учење. Учењето преку истражување се одвива во мали групи со независни искуства. Ние силно веруваме дека се што училиштето може да направи и треба да направи за неговите ученици е да ја развие нивната способност за мислење.

РАЗВОЈНИТЕ ОБЛАСТИ НА КОИ СМЕ ФОКУСИРАНИ СЕ:

Јазик и уметности

-Распознавање на звуци и симболи
-Фонетика
-Поезија
-Слушање и разбирање
-Вид на зборови

Наука

-Наука за животот
-Наука за земјата
-Физика

Физичка едукација

-Внатрешни и надворешни физички активности дизајнирани за нивна возраст
-Вештина на пишување
-Координација

Connor graduation pic
Mатематичко мислење и концепти

-Математички операции – собирање и одземање
-Сортирање, моделирање, графики, проценка, нарачка и споредба
-Едноставни дропки
-Геометрија
-Претставување на време
-Вредности
-Мерења

Социјални науки

-Светот околу нас
-Тековни настани
-Мулти генерациски настани
-Културна разновидност

ТИПИЧНИ ВЕШТИНИ НА 5 ГОДИШНИТЕ ДЕЦА

Основни моторни вештини

-Одење на прсти и пета до пета
-Скокање на јаже
-Скокање на две нозе
-Фаќање топка
-Зголемена брзина

Когнитивни вештини

-Распознава имиња, бои и основни форми
-Ги знае сите букви од азбуката и ги изговара
-Го изговара своето име, адреса и телефонски број
-Разбира основни концепти на пишување ( зборови лево кон десно, од горе надолу)
-Знае дека приказните имаат почеток, средина и крај
-Брои групи до 10 предмети и изговара броеви до 20
-Може да се фокусира на една активност 15 минути и може да сработи кратки проекти
-Прави планови како да игра, што да гради или што да црта

4a1c1a7e7ba956a7aa86c61e77e807b1
Моторни вештини

-Покажува доминација на рака (користејќи една рака повеќе од друга)
-Користи зафат за да држи пенкало (два прста и палец)
-Користи ножици за да исече основни форми, може да исече права линија
-Лесно користи вилушка, лажица и нож
-Знае да се избрише и измие по користење на тоалет

Јазични вештини

-Користи зборови за да се докаже помеѓу луѓе (често го користи зборот “бидејќи”)
-Користи множина, заменки и времиња точно
-Раскажува приказни, шеги и гатанки
-Користи јазик да разговара околу спротивностите и споредува нешта (“Овие црвени чевли се помодерни од сините”)
-Зборува околу работи кои што доаѓаат исто како работите од минатото
-Следи едноставни повеќе чекори

Возраст на ученици

Учениците на возраст од 4 ипол до 6 години можат да аплицираат за нашите предучилишни програми.

Цената на предучилишната програма изнесува 2850 € (денарска противвредност) за година.

Плаќањето може да се изврши во целост при потпишување на договорот или на рати по следниот редослед :

50% од износот на школарина се плаќа при потпишување на договорот и останатиот износ може да се плати во целост или на еднакви месечни рати по следниот редослед:
 

Опција 1:

 

Прва рата:  01.09.2020-05.09.2020

Втора рата: 01.10.2020-05.10.2020

Трета рата: 01.11.2020-05.11.2020

 

Опција 2:

Прва рата:        01.09.2020-05.09.2020

Втора рата:       01.10.2020-05.10.2020

Трета рата:       01.11.2020-05.11.2020

Четврта рата:  01.12.2020- 05.12.2020