Enter your keyword

Апликација за упис

}

Апликација за упис

Потребни документи за упис

Оваа листа на документи за упис ќе Ви помогнат навремено да ги обезбедите сите потребни документи за Вашата апликација во Приватното училиште “Максимилијан”.

Забелешка: апликацијата се проследува кај одговорните лица за определеното одделение/година кои ја прегледуваат апликацијата и го одобруваат пристапот во училиштето кога листата на документи е целосна. За дополнителни прашања, Ве молиме обратете се во одделот за упис.

  1. Пополнета и потпишана апликација за упис (по една за секое дете)
  2. Свидетелства и досие од претходното училиште/та.
  3. Документи за изучувани странски јазици.
  4. Фотокопија од извод или пасош
  5. Медицински формулар со печат и потпис од доктор (го добивате во училиште)
  6. Формулар за раст и развој (го добивате во училиште)
  7. Изјава за финансиска одговорност (го добивате во училиште)
  8. Фотографија на ученикот (големина на пасош)