Logo Loading

Enter your keyword

post

}

Secondary 1

Secondary 1 ofron përparim më të lehtë në krahasim me Primary, ose mund të përdoret si një program i pavarur mësimor që mundëson zhvillimin e aftësive të të mësuarit, përmirësimin e Gjuhës Angleze, Matematikës dhe Shkencës.

Secondary 1 programi është i zhvilluar që të mund më lehtë të lidhet me Primary dhe siguron tekste të standardizuara të cilat mundësojnë ndjekjen me kujdes të përparimit të nxënësit nga shkolla fillore në klasat më të larta. Gjithashtu siguron përgatitje të përsosur për nxënësit që do të vazhdojnë në klasat më të larta Secondary 2, High School.

Në fund të programit, Checkpoint notat janë në dispozion për të siguruar informacion të detajuar mbi avantazhet dhe disavantazhet e nxënësve,

Kornizat mësimore të kësaj programe:

*Sigurojnë përparim të natyrshëm nga fillimi deri në tre vitet e shkollës së mesme

*identifikojnë një sërë qëllimesh për mësimin e Gjuhës Angleze dhe Gjuha Angleze si gjuhë e dytë, Matematikë dhe Shkencë

*Sigoron një bazë të përsosur për kandidatët që janë duke vazhduar në fazën  Secondary 2