Logo Loading

Enter your keyword

post

}

SHKOLLA FILLORE

Shkolla fillore përfshin fëmijët prej 5 deri 11 vjeç. Ky nivel iu siguron nxënësve bazën e diturisë në fushat më të rëndësishme si: Matematematikë, Gjuhë Angleze, Shkencë. Programi është adekuat në nivel ndërkombëtar, dhe është hartuar për t’u pranuar lehtë. Përfshin mësim me kualitet të lartë dhe burime që janë adekuate për shkollat ndërkombëtare dhe lokale.
Programi iu mundëson secilit nxënës:
       1. Përparim i natyrshëm gjatë gjashtë viteve të arsimit fillor
       2. Një strukturë e dobishme e cila përqëndrohet në cdo gjë që nxënësi duhet
të arrijë në cdo fazë të arsimit fillor.