Logo Loading

Enter your keyword

gallery

}

SHKOLLA FILLORE

Shkolla fillore përfshin fëmijët prej 5 deri 11 vjeç. Ky nivel iu siguron nxënësve bazën e diturisë në fushat më të rëndësishme si: Matematematikë, Gjuhë Angleze, Shkencë. Programi është adekuat në nivel ndërkombëtar, dhe është hartuar për t'u pranuar lehtë. Përfshin mësim me kualitet të lartë dhe burime që janë adekuate për shkollat ndërkombëtare dhe [...]