Logo Loading

Enter your keyword

gallery

}

ARSIMI I MESËM 2 (16-18 VJEC)

Fokusi është i përqëndruar kah një numër i vogël lëndësh të bazuara në interesat specifike të nxënësit. Nxënësit të cilët janë të fokusuar kah shkencat natyrore, munden të zgjedhin lëndë si/ Fizikë, Kimi dhe Biologji, përderisa të tjerët mund të zgjedhin Psikologji, Gjuhë Angleze, Matematikë dhe të ngjashme. Mësimi zhvillohet në grupe të vogla, dhe [...]

ARSIMI I MESËM 1 – PROGRAM NDËRKOMBËTAR (14-16 VJEÇ)

Ky program është i hartuar për nxënësit e moshës 11-14 vjeç. Nxënësit kanë mundësinë të shfrytëzojnë nga oferta e gjerë e përfitimeve të ketij planprogrami, duke njohur rezultatet e provimeve të kaluara në të paktën në shtatë lëndë, duke perfshire dy gjuhe dhe një lëndë nga secila prej grupeve të tjera te lëndëve. Kemi vendosur [...]