Logo Loading

Enter your keyword

KAMPE VERORE

}

KAMPE VERORE  8-17

Kalojeni verën në njërën prej lokacioneve më atraktive në Europë! Kampet tona verore për mësimin e gjuhëve të huaja, ju ofrojnë nxënësve zgjedhje për të mësuar gjuhën françeze, gjuhën gjermane, gjuhën angleze dhe gjuhën italiane. Këto programe janë të kombinuara me aktivitete tërëditore të cilat krijojnë eksperiencë të paharrueshme.

HALLO, WELCOME, SALUT, CIAO!

Të mësuarit e gjuhëve të huaja ne vend të huaj, lejon aplikimin e tij të plotë gjatë qëndrimit, që është një nga mënyrat më efektive për të mësuar një gjuhë. Për adoleshentët, këto kampe krijojnë një mjedis tërheqës dhe të përshtatshëm për mësim, që u lejon atyre të shijojnë plotësisht përvojën.

Nga modelet dinamike dhe interaktive të të mësuarit deri te aktivitetet kulturore dhe argëtuese, këto kampe ofrojnë një program të plotë që u lejon nxënësve të qëndrojnë me plot kënaqësi dhe entuziazëm.